บริการอะไหล่/ อุปกรณ์เสริม

สำหรับงานซ่อมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือชิ้นส่วนที่จะมาทดแทนสิ่งที่สุญเสียไป เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดนตรีต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูง ทำให้ ต้องใช้อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วนสินค้าทดแทนในคุณภาพที่สูงเช่นเดียวกัน เพื่อให้ตัวเครื่องดนตรีสามารถใช้งานได้อย่างมีมาตรฐานสูงสุด เสียงที่ได้ยินจะไม่เกิดความผิดเพี้ยน ด้วยอะไหล่ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

ทางสถาบันการสอนดนตรี De-Symphony มีทีมงานที่มีคุณภาพในการดูแลอุปกรณ์การดนตรี พร้อมทั้งทีมงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ที่มีมาตรฐาน เพื่อป้องกันเครื่องดนตรีชำรุดหรือเสียหายในทุกกรณี บริการจำหน่ายอะไหล่แท้และอุปกรณ์เสริมของเครื่องดนตรี นอกจากจัดจำหน่ายที่สถาบันแล้วยังมีบริการส่งถึงบ้าน พร้อมค่าจัดส่ง และการดูแลอุปกรณ์เครื่องดนตรี

ในกรณีที่สั่งอะไหล่เครื่องดนตรีจากต่างประเทศ

1. หากสินค้ามีมูลค่าสูงกว่า 1,000 บาท วางเงินมัดจำครึ่งหนึ่งของราคา

2. หากสินค้ามีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 บาท วางเงินมัดจำเต็มราคา