บริการซ่อมเครื่องดนตรี

รู้หรือไม่ว่าเครื่องดนตรีที่บ้านเสียงเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนมีความสำคัญต่างกันอย่างไร

การเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้นมีผลต่อสภาพเครื่องดนตรี จำแนกประเภทได้ดังนี้

เครื่องดนตรีประเภทเป่า ที่จะประกอบด้วยปุ่มในการกดปรับน้ำหนักในแต่ละคีย์ ไปจนถึงการปรับแต่งเสียงเครื่องดนตรีต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องเป่าทองเหลือง และไม้

ประกอบด้วย Flute , Clarinet , Saxophone , Hoboy , Bassoon , Trumpet และ Horn

เครื่องดนตรีประเภทสาย จะประกอบด้วยการดูแลในหลายๆส่วน เนื่องจากเครื่องสายจะเป็นไม้ เพราะว่าไม้ไม่สามารถรักษาสภาพของตัวเองได้ดีนักเมื่อถูกความชื้น เนื่องจากอาจจะทำให้บวม หรือ หดตัวตามอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ หรืออาจจะเกิดการบิดตัวของไม้เนื่องจากการเสียดสี และ เสียรูปทรง

ประกอบด้วย Violin , Viola , Cello และ Double Bass

เครื่องดนตรีประเภทตี  การดูแลเบื้องต้นโดยง่าย คือการใช้ผ้าเช็ด หมั่นปัดฝุ่นบ่อยๆ ทาน้ำมันหล่อลื่นทาบางๆตามเกลียวน็อต  ไม่ควรขัดฉาบด้วยน้ำยาขัดทองเหลืองเพราะจะทำลายร่องเสียง

ประกอบด้วย Timpani , Bass Drum , Cymbal , Snare drum

ความสำคัญของการดูแล

เครื่องดนตรีควรได้รับการตรวจสอบและเช็คสภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องดนตรีอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องต่อการใช้งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดนตรีให้ไปในทางที่ถูก และ แสดงผลงานได้อย่างเต็มที่ เพราะการตรวจเช็คและปรับแต่งเครื่องดนตรีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เครื่องดนตรีอยู่กับนักดนตรีได้อย่างยาวนาน

อัตราค่าบริการ

ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนต่างๆในการดูแล