ถาม-ตอบ อุปกรณ์ดนตรี

Piano

Q ไฟไม่เข้าเครื่อง ถึงแม้ว่าจะเปิดสวิตช์ และ เสียบสายไฟแล้ว

A รุ่นใหม่ส่วนมาก มีสวิตไฟสวิตช์ 2 ที่ โดยจะอยู่ที่ keyboard และ หน้าปัด ถ้าหากว่าเปิดสวิตซ์ 2 ตัวแล้ว ไฟยังไม่เข้าเครื่องให้ติดต่อช่าง

Q เล่นเพลงอัตโนมัติไปสักพัก เครื่องจะดับ

A เวลาเครื่องดับจะแสดงผลผิดพลาด ส่วนใหญ่จะเกิดจากแผงไฟสำหรับควบคุมสกปรก ให้ถอดปลั๊กและเสียบใหม่ กดปุ่มปิด – เปิดรัวๆ ถ้าหากไม่หายให้ติดต่อช่าง

 

Piano

Q ไฟไม่เข้าเครื่อง ถึงแม้ว่าจะเปิดสวิตช์ และ เสียบสายไฟแล้ว

A รุ่นใหม่ส่วนมาก มีสวิตไฟสวิตช์ 2 ที่ โดยจะอยู่ที่ keyboard และ หน้าปัด ถ้าหากว่าเปิดสวิตซ์ 2 ตัวแล้ว ไฟยังไม่เข้าเครื่องให้ติดต่อช่าง

Q เล่นเพลงอัตโนมัติไปสักพัก เครื่องจะดับ

A เวลาเครื่องดับจะแสดงผลผิดพลาด ส่วนใหญ่จะเกิดจากแผงไฟสำหรับควบคุมสกปรก ให้ถอดปลั๊กและเสียบใหม่ กดปุ่มปิด – เปิดรัวๆ ถ้าหากไม่หายให้ติดต่อช่าง