ขนาดของวงออเคสตรา

วงออร์เคสตรา หรือวงดุริยางค์สากล เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่มักจะใช้ประกอบการแสดงโอเปรา หรือ เรียกง่ายๆว่า ลิเกของไทย

Orchestra for accompaniments for opera

วงดนตรีออเคสตราโอเปรา จะมีจำนวนคนเยอะมากในการนำมาแสดงบทเพลง เนื่องจากมีการไล่ลำดับเพลงค่อนข้างเยอะและใช้พลังอย่างมหาศาลในการแสดง

ขนาดที่เล็กที่สุดของวง จะใช้ผู้บรรเลง 60 – 80 คน

ขนาดกลาง จะใช้ผู้บรรเลง 81 – 100 คน

ขนาดใหญ่ จะใช้ผู้บรรเลงตั้งแต่ 101 คนขึ้นไป

Chamber Orchestra

จะเป็นวงดนตรีออเคสตราขนาดเล็ก จำนวนนักดนตรีส่วนใหญ่ไม่เกิน 20 คน เล่นเพื่อสร้างความผ่อนคลายกับเพื่อนๆ หรือ สังสรรค์ในเวลาว่าง ส่วนใหญ่เป็นเพลงง่ายๆ โดยจะเรียกต่างกันออกไปตามจำนวนคนที่ร่วมเล่นบทเพลงนั้นๆ อย่างเช่น

ผู้เล่น 2 คน เรียกว่า Duet

ผู้เล่น 3 คน เรียกว่า Trio

ผู้เล่น 4 คน เรียกว่า Quartet

ผู้เล่น 5 คน เรียกว่า Quintet

ผู้เล่น 6 คน เรียกว่า Sextet

ผู้เล่น 7 คน เรียกว่า Septet

ผู้เล่น 8 คน เรียกว่า Octet

ผู้เล่น 9 คน เรียกว่า Nonet