ซิมโฟนี

ซิมโฟนีเป็นบทเพลงที่ไพเราะน่าฟังเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังเพลงทั่วไป มีความยิ่งใหญ่ มักจะบรรเลงโดยวงออร์เคสตรา ซึ่งมีเครื่องดนตรีสี่ประเภท ประกอบด้วย

เครื่องสาย

string

เครื่องเป่าลมไม้

woodwin-instrument

เครื่องเป่าทองเหลือง

brass-instrument

เครื่องตี

percussion-instrument

ซิมโฟนี่เป็นเพลงบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นวงออเคสตา เกิดขึ้นมาในยุคคลาสสิกแห่งบทเพลง โดยนักประพันธ์ที่ยอดเยี่ยมของโลกจำนวนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ไฮเดิล , บีโธเฟ่น , โมสาร์ท ,ไซคอฟสกี , ดวอชาค โฮลส์ท และ ผู้ประพันธ์เพลงคนอื่นๆอีกมากมาย

โดยซิมโฟนี่ในยุคแรก เป็นบทเพลงที่ประกอบด้วยดนตรี 3 ส่วน เร็ว ช้า เร็ว ถูกพัฒนามากขึ้น เรื่อยๆกลายเป็นยุคเฟื่องฟู

ปลายยุคที่ ศตวรรษที่ 18 บทเพลงซิมโฟนีประกอบด้วย 4 ส่วน เร็ว ช้า เร็ว เร็ว สร้างสีสันและความสุนทรีย์รสของดนตรีให้ผสมผสานเข้ากันอย่างมีพลัง ผู้ฟังเพลงซิมโฟนี่ต้องศึกษาและซึมซับบทเพลงตลอดทั้งเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมา

ไฮเดิล หรือ บิดาแห่งซิมโฟนี ได้ประพันธ์เพลงซิมโมนี่มากกว่า 100 บทเพลงไว้ด้วยกัน

โมสาร์ท ได้ประพันธ์เพลงซิมโฟนี่ไว้ทั้งหมด 40 บทเพลง

บีโธเฟ่น ได้ประพันธ์เพลงซิมโฟนี่ไว้ทั้งหมด 9 บทเพลง

ยกตัวอย่างบทเพลงที่ฟังง่าย

Haydn: Symphony no.94

Haydn: Symphony no.104

Mozart: Symphony no.40

Beethoven: Symphony no.5

Beethoven: Symphony no.6

Beethoven: Symphony no.9