หลักสูตร

ครอสเรียนเดี่ยว(ทุกเครื่องดนตรี)

จำนวนชั่วโมงเรียน 24 ชั่วโมง

ราคา/คอร์ส : 12,000 บาท

จำนวนชั่วโมงเรียน 12 ชั่วโมง

ราคา/คอร์ส : 6,500 บาท

จำนวนชั่วโมงเรียน 6 ชั่วโมง

ราคา/คอร์ส : 3,500 บาท

ครอสเรียนกลุ่ม(ทุกเครื่องดนตรี)

จำนวนชั่วโมงเรียน 24 ชั่วโมง

ราคา/คอร์ส : 9,000 บาท

จำนวนชั่วโมงเรียน 12 ชั่วโมง

ราคา/คอร์ส : 4,700 บาท

จำนวนชั่วโมงเรียน 6 ชั่วโมง

ราคา/คอร์ส : 2,700 บาท