ประเภทของเพลงคลาสสิก Symphony

Symphony  เป็นบทเพลงที่ประพันธุ์ขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้บรรเลงกับวงดุริยางค์ Symphony โดยเฉพาะ ซึ่งเน้นไปที่ความยิ่งใหญ่ อลังการ ของการประสานเสียงเครื่องดนตรีเข้าด้วยกัน โดย Symphony จะต้องมีแบบแผนตามการประพันธุ์ในยุคคลาสสิก

Symphony ประกอบไปด้วย 4 กระบวน หรือต้องมี 4 ทำนองใน 1 บทเพลง

กระบวน 1  ต้องเป็นเพลงเร็ว ใช้แบบแผนการประพันธุ์แบบ Sonata

กระบวน 2  ต้องเป็นเพลงช้า ใช้การประพันธุ์แบบเพลง 2 ตอน หรือ 3 ตอน

กระบวน 3  ต้องเป็นเพลงแบบ Minuetto หรือ เพลง 3 จังหวะ โดยส่วนมากจะใช้ทำนองเร็ว แต่ Beethoven มักจะประพันธุ์ท่อนที่ 3 ของ Symphony เป็นแบบScherzo

กระบวน 4  ต้องเป็นเพลงเร็ว มักจะใช้แบบแผน Sonata

ประเภท Sonata

เป็นบทเพลงประเภทที่แสดงให้เห็นการเดี่ยวเครื่องดนตรี ไม่เกิน 2 ชนิด  มีทั้งสิ้น 3 กระบวน

กระบวน 1 ใช้แบบแผน Sonata

กระบวน 2 ใช้แบบแผนเพลง 2-3 ตอน

กระบวน 3 ใช้แบบแผน Sonata

โดยถ้าหากเรานำเพลงทั้ง 2 ประเภทนี้มารวมเข้าด้วยกันแล้ว เราก็จะได้เพลงประเภท Concerto

ประเภท Concerto

เป็นการนำบทเพลงมาประชันกัน ระหว่าง การเดี่ยวเครื่องดนตรี กับ Symphony โดยจะใช้แบบแผนเดียวกับเพลงประเภท Sonata มีทั้งสิ้น3กระบวน

กระบวน 1 จังหวะเร็ว เป็นเพลงยาวตามแบบ Sonata

กระบวน 2 จังหวะช้า เป็นเพลงสั้น แบบเพลง 2-3 ตอน หรืออาจเป็น เพลง Canzonetta ก็ได้

กระบวน 3 จังหวะเร็ว ใช้แบบแผน Sonata

ประเภท Serenade

เพลงประเภทนี้ได้ประพันธุ์ขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อสร้างความประทับใจตราตรึงให้แก่ผู้ฟัง มิรู้คลาย  เพลงประเภทนี้มีทั้งสิ้น 4 กระบวน คล้ายกับ Symphony

กระบวน 1 เป็นเพลงเร็ว มักใช้แบบแผน Sonata  หรือเพลง 2-3 ตอน

กระบวน 2 เป็นเพลงช้า มักใช้แบบแผนเพลง 2 – 3 ตอน

กระบวน 3 เป็นเพลงประเภท Minuetto เอาไว้เต้นรำ ส่วนใหญ่มีจังหวะช้า ไปจนถึงเร็วปานกลาง

กระบวน 4 เป็นเพลงเร็ว

ประเภท Hamber music  เป็นดนตรีที่เล่นในหมู่ผองเพื่อน ไม่เกิน9คน

จำนวนของนักดนตรีมีชื่อเรียกดังนี้

 • สองคน Duo
 • สามคน Trio
 • สี่คน Quartet
 • ห้าคน Quintet
 • หกคน Sextet
 • เจ็ดคน Septet
 • แปดคน Octet
 • เก้าคน Nonet

อาทิเช่น

 • Canon น่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนคงรู้จักดี เพลงนี้มีการบรรเลงไปเรื่อยๆ โดยเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆจะเล่นทำนองเดียวกัน ต่อกันเป็นลูกโซ่
 • Gigue เป็นเพลงสนุกสนาน
 • Fugue เพลงนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีเช่นกัน มีทำนองยุ่งยาก ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน
 • Invention เป็นเพลงสอดประสาน สั้นๆ
 • Toccata เป็นเพลงบรรเลงทั่วไป มักมีจังหวะเร็ว
 • Concerto grosso เป็นเพลง Concerto ชนิดหนึ่ง แต่จะใช้ วง Chamber ประชันกับ ดุริยางค์

แต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะต่อมาเพลงประเภทนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการประพันธุ์แล้ว