บริการตั้งเสียงเปียโน / ซ่อมเปียโน

รู้หรือไม่ว่าเปียโนที่บ้านเสียงเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนมีความสำคัญต่างกันอย่างไร

1. การเล่นเปียโนที่มีเสียงเพี้ยนอยู่เป็นประจำจะทำให้เกิดความเคยชินและเข้าใจผิดว่านั่นเป็นเสียงที่ถูกต้องแล้ว ทำให้มีผลต่อการพัฒนาในการจดจำที่ผิดพลาด ฟังเสียงผิดเพี้ยน ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปอย่างที่ควร

2. เปียโนมีทั้งหมด 88 คีย์ สายเปียโนมีสายรวม 230 เส้น แรงดึงมากกว่า 20 ตัน

3. สายเปียโนมีความเซนซิทีฟสูง มีความยืดหยุ่นตามอุณหภูมิและความชื้น ความสัมพัทธ์ของอากาศ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ร้อนหนาว

4. เปียโนต้องตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย 10 นิ้ว เพื่อป้องกันแรงกระแทกและจะได้เสียงที่ดี ควรตั้งอยู่ในพื้นที่ ความชื้นสัมพันธ์ระหว่าง 30%-60% และ อุณหภูมิห้องต้องอยู่ที่ 15 – 25 องศาเซลเซียส

5. เปียโนที่พึ่งเปลี่ยนสายจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าปกติและมีเสียงเพี้ยนได้ง่ายกว่าปกติ เพราะยืดหยุ่นได้ดีจึงปรับสภาพได้ไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการรอการปรับสภาพ

ความสำคัญของการตั้งเสียงเปียโน

1. หัวใจสำคัญของ เปี่ยโน ที่มีคุณภาพ เพราะเปียโนมีกลไกลที่ซับซ้อนละเอียดมากมายมากกว่า 5,500 ชิ้นยิ่งถ้าหากเป็นเครื่องดนตรีเปียโนที่มีคุณภาพสูงมากๆ จะมีชิ้นส่วนไม่ต่ำกว่า 15,000 ชิ้น และมีความแม่นยำในการทำงานสูงถึง 0.005 ม.ม.ทุกครั้งที่มีการปรับเสียงจะบำรุงรักษาเปียโนด้วยเสมอ

2. การเล่นเปลี่ยนโนที่มีเสียงถูกต้อง จะทำให้พัฒนาการด้านการฟังและจดจำเสียงโน้ต พัฒนาการเล่นดนตรี และช่วยในการร้องเพลงไม่ให้เพี้ยน และจะช่วยให้เราได้ตรวจสภาพเปียโนอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ความถีในการปรับเปลี่ยนและตั้งเสียงเปียโน

การใช้งานโดยปกติแล้วควรจะตั้งเสียงเปียโนอยู่ที่ปีละ 2 ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ อุณหภูมิ ความชื้น สำหรับเปียโนที่เปลี่ยนสายใหม่จำเป็นต้องตั้งเสียงบ่อยกว่าสายเก่า จำเป็นต้องใช้งานไปสักระยะหนึ่งและตั้งสายใหม่ อาจจะเป็น 2 เดือนครั้ง จนกว่าจะได้เสียงที่ถูกต้อง

อัตราค่าบริการในการตั้งเสียงเปียโน

Up-right Piano                     1,500 บาท

Grand Piano                         2,500 บาท

Concert Grand Piano              4,000 บาท