ถาม-ตอบ อุปกรณ์ดนตรี

Piano

Q ไฟไม่เข้าเครื่อง ถึงแม้ว่าจะเปิดสวิตช์ และ เสียบสายไฟแล้ว

A รุ่นใหม่ส่วนมาก มีสวิตไฟสวิตช์ 2 ที่ โดยจะอยู่ที่ keyboard และ หน้าปัด ถ้าหากว่าเปิดสวิตซ์ 2 ตัวแล้ว ไฟยังไม่เข้าเครื่องให้ติดต่อช่าง

Q เล่นเพลงอัตโนมัติไปสักพัก เครื่องจะดับ

A เวลาเครื่องดับจะแสดงผลผิดพลาด ส่วนใหญ่จะเกิดจากแผงไฟสำหรับควบคุมสกปรก ให้ถอดปลั๊กและเสียบใหม่ กดปุ่มปิด - เปิดรัวๆ ถ้าหากไม่หายให้ติดต่อช่าง

 

Electone

Q ลำโพงไม่ดัง แต่เสียงที่หูฟังดัง

A เช็คส่วน Jack Adapter ว่าเสียบหูฟังค้างไว้หรือไม่ หากไม่ ให้เช็คที่ส่วนสวิตซ์ลำโพงว่าปิดอยู่หรือไม่ ถ้ายังไม่ดังอยู่ให้ติดต่อช่าง

Q เครื่องรวนๆ โน๊ตไม่ตรง

A อาจเป็นเพราะเมมโมรี่ภายใน เพราะมีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ให้ Reset ระบบก่อน หากยังไม่หายให้ติดต่อช่าง

 

Related posts: